Alguna Cosa es Mou a Andorra

Andorra Turisme va confiar amb els nostres serveis durant els dos anys que es va realitzar la campanya “Alguna cosa es mou a Andorra”, el 2011 i 2012, amb la gravació dels diferents espectacles i l’edició de vídeos resum per a xarxes socials i altres mitjans.  Aquesta campanya es duia a terme als mesos d’octubre i maig.